21 octombrie 2014

Valea Cetății CaveIn peștera Valea Cetății de lângă Râșnov se țin concerte săptămânal. Drumul până acolo este foarte frumos!

There's a cave in Brașov where you can listen to live music inside.The road to get there is beautiful this time of year!

16 octombrie 2014

Games

                   De mult timp îmi doresc să scriu mai mult aici şi imaginile pe care le vedeţi să fie însoţite de gânduri, impresii şi informaţie pe care sper să o găsiţi şi voi interesantă şi utilă. 
                   Cred că a venit timpul!

                   In ultima vreme mă interesează din ce în ce mai mult jocurile - un domeniu pe care mi se pare că l-am ignorat prea mult şi care mă atrage, acum mai tare ca oricând, atât instinctiv, senzorial - am o dorinţă şi o nevoie tot mai mari să mă joc [şi de multe ori mi se pare ca nu ştiu cum să fac asta ... lucru care nu mi se pare  în regulă, deci trebuie să iau măsuri:) ] -  cât şi intelectual. Am citit despre teoriile şi cercetările conform cărora jocul este o stare care nu are doar un rol recreativ, ci este foarte importantă pentru dezvoltarea generală şi sănătoasă a copiilor şi a adulţilor în aceeaşi măsură.Este demonstrat deja că atunci când o boală este transformată într-un joc sau povestită ca un basm, corpul se vindecă mult mai repede, iar suferinţa fizică este percepută diminuat, sau, altfel spus, în ciuda durerii fizice, suferinţa încetează. Ceea ce mi se pare extraordinar!

                  Imi place să citesc pe Urbankid.ro despre poveştile părinţilor cu copii lor si evenimentele pentru copii , imi place blogul Otiliei despre playful parenting, îmi plac unele jocuri online şi am descoperit câteva board games interesante. Mi-ar plăcea să înţeleg mai bine cum stau lucrurile în lumea game developerilor  şi am ascultat de curând două talk-uri - Jane McGonigal şi Brenda Romero - care m-au făcut să vreau să ştiu mai mult.


                     Si după ce voi şti mai mult voi scrie aici despre ce am aflat şi ce gânduri voi mai avea în legatură cu tot.

                
                      Mi-ar plăcea să nu fiu singură pe-aici :)) şi să-mi lăsaţi din când în când un semn că aţi fost prin apropiere şi aţi intrat să ziceţi "Salut!"

         * * *


                        I've been wanting to write more here for a long time, and the images you see to be accompanied by my thoughts, impressions and by information that I'd hope you would also find interesting and useful. 
I think the time has come!


                       Lately I am more and more interested in  games - a topic that I think I've  ignored too much and now draws me to it more than ever, not only instinctively - I have a desire and a growing need to play [and I often find that I do not know how to do this ... which does not seem right, so I need to take action :)  ] - as well as intellectually. I read about the theories and research that play is a state that has not only recreational purposes, but it is very important for the overall development of healthy children and adults alike. It is already proven that when a disease is turned into a game or told as a story or fairy tale, the body heals more quickly and physical suffering is perceived as diminished, or, in other words, despite the physical pain, suffering stops. Which I think is fantastic!


                  I like to read on Urbankid.ro the parents' stories with their children and about the different events and activities for children, I love Otilia's blog about playful parenting , I like some games online and found a few interesting board games lately. I would like to understand better how things go in the world of game developers and I recently heard two talks - Jane McGonigal and Brenda Romero - which made ​​me to want to know more.


                 And when I know more I'll write here what I learned and whatever other thoughts about it all.                 I hope I won't be alone around here :)) and that you will  occasionally leave a sign that you were nearby and you came to say "Hello".