23 ianuarie 2016

Cuibul cetățeniei active

  

      
  
             

Cuibul Cetăţeniei Active este un spaţiu public, amenajat de către un grup informal de voluntari, din care am făcut parte, în incinta Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, la primul etaj, fosta Sală de Expoziții. Amenajarea spațiului a fost posibilă prin proiectul “Al Treilea Spaţiu al Cetăţeniei Active”, implementat de Fundația Progress în parteneriat cu Biblioteca Județeană si finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, din cadrul programului Fond ONG în România.
Pentru cine/ce este Cuibul? Spatiul poate fi folosit în mod gratuit de către cetățeni/grupuri informale/ONG-uri/instituții publice sau întreprinderi sociale pentru dezbateri, întâlniri de lucru, dialog public-privat, networking, schimb de idei. Pentru a folosi Cuibul este necesar să rezervați spațiul printr-un email la bibliotecavl_cic@yahoo.com.


Niciun comentariu: